BẢNG GIÁ THAY PIN THEO ĐỜI MÁY

Đời máy Giá
iPhone 6 290.000 đ
iPhone 6s 290.000 đ
iPhone 6 Plus 320.000 đ
iPhone 6s Plus 320.000 đ
iPhone 7G 290.000 đ
iPhone 7 Plus 350.000 đ
iPhone 8G 350.000 đ
iPhone 8 Plus 380.000 đ
iPhone XR 480.000 đ
iPhone X 480.000 đ
iPhone XS 480.000 đ
iPhone XS Max 740.000 đ
iPhone 11 680.000 đ
iPhone 11 Pro Liên hệ
iPhone 11 Max Liên hệ